Kameravalvonta

Kameravalvonnalla lisätään kiinteistön turvallisuutta ja ennaltaehkäistään ilkivaltaa, rikoksia ja omaisuuden väärinkäyttöä. Jos taas rikos tai ilkivalta on jo tapahtunut, tallenteiden avulla on helpompi selvittää tapahtumien kulku. Näiden tapahtumien ennaltaehkäisy kameravalvonnan avulla auttaa tekemään kiinteistöstä turvallisemman oli kyseessä sitten asuinkiinteistö tai liiketila.

Kameravalvonnan suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon kiinteistön tarve sekä siihen soveltuvat järjestelmät. Valvontakamerat voivat mm. kuvata jatkuvasti kiinteistön tapahtumia tai tallentaa tapahtumat vasta hälytyksen sattuessa. Valvontakamerat voivat myös tallentaa kuvaamansa materiaalin joko paikalliseen tallentimeen tai suoraan pilvipalveluun ja lähettää kuvamateriaalin verkkoyhteyden avulla joko hälytyskeskukseen tai kiinteistön omistajan älylaitteeseen.

Kiinteistön kokonaisvaltaiseen turvallisuuteen kuuluu kameravalvonnan lisäksi myös rikosilmoittimet, ajantasainen lukitusjärjestelmä sekä kulunvalvonta.

 

Yksityisyydensuoja

Laki rajaa, mitä kameravalvonnalla voidaan yksityisyydensuojaa loukkaamatta kuvata. Esimerkiksi taloyhtiö saa asentaa tallentavan kameravalvonnan yleisiin tiloihin tai parkkipaikalle, jos siitä ilmoitetaan kyltein ja taloyhtiön asukkaat ovat antaneet tähän suostumuksensa. Aina pitää myös etukäteen miettiä, kuka käsittelee tallenteita ja miten.

Julkisilla tiloilla on omat lakinsa liittyen kameravalvontaan. Julkisyhteisö, organisaatio ja yritys saavat kuvata julkista tilaa kuten kauppakeskusta, liikennettä, sairaaloita, virastotaloja sekä työpaikkoja, joihin kenellä tahansa on vapaa pääsy.

Lue lisää yksityisyyden suojasta: tietosuoja.fi

Turvasuojaustehtäviä suorittaville liikkeillemme on myönnetty lain edellyttämä turvallisuusalan elinkeinolupa. Lupa vaaditaan lukitus-, kulunvalvonta- ja rikosilmoitintöitä tekeviltä yrityksiltä. Lue lisää elinkeinoluvasta ja katso elinkeinoluvan haltijat: poliisi.fi


Ota yhteyttä!